Parcul Natural Balta Mică a Brăilei (PN-BmB) este situat în Sud - Estul României si ocupă un segment de 62 de km din Cursul Inferior al Dunării, între podul rutier Giurgeni-Vadu Oii (km 237, pe Dunăre, în amonte) si municipiul Brăila (km 175 în aval). PN-BmB este o Zonă umedă de importantă internatională declarată în iunie 2001 (ocupă pozitia 1074 pe lista Conventiei Ramsar) si din anul 2008 a primit statutul de Sit Natura 2000 atât ca Sit de importantă comunitară cât si ca Arie specială de protectie avifaunistică.

PN-BmB conservă pe o suprafată de 241 km2 ultimele complexe de ecosisteme acvatice si terestre în regim liber de inundatie ce au rămas în urma îndiguirii băltilor Brăilei si Ialomitei (fosta Deltă Interioară – 2.413 km2). PN-BmB este format dintr-o salbă de 7 ostroave dunărene mari (cu suprafete între 242 ha – ostrovul Harapu si 9.727 ha – ostrovul Insula Mică a Brăilei), separate de 7 brate ale Dunării (hărtile 1 si 2 de la finalul brosurii) ce totalizează o lungime de 149 km curs de apă. Cele 7 ostroave mari sunt formate din 4.466 ha habitate acvatice (grupate în 52 de lacuri interioare cu suprafete ce variază între 11 ha si 322 ha) si 10.709 ha habitate terestre.

În ceea ce priveste Directiva Habitate, Floră si Faună din 19 tipuri de habitate identificate în Balta Mică a Brăilei, 9 habitate sunt prioritare fiind înscrise pe Anexa I a directivei si din 74 specii de mamifere, reptile, amfibieni si pesti, 23 se află pe listele speciale cu specii ale aceleiasi directive europene :

mamifere – 3 specii
reptile – 2 specii
amfibieni – 7 specii
pesti – 11 specii.

Toate activitătile ce se desfăsoară în PN-BmB (deci si utilizarea serviciilor oferite de capitalul natural Balta Mică a Brăilei prin turism) sunt reglementate prin HG.538/2011 care aprobă Planul de management al PN-BmB. La fundamentarea managementului turismului în PN-BmB au stat Strategia de ecoturism a PN-BmB realizată prin actiunea A5 în cadrul proiectului LIFE 06 NAT / RO / 000172 si Strategia de vizitare care a reprezentat unul dintre documentele care au stat la baza accesării proiectului Managementul capitalului natural din Balta Mică a Brăilei prin abordare integrată, evaluare si constientizare pe care administratia parcului îl derulează în prezent.

Din total suprafata Parcului Natural Balta Mică a Brăilei - 24.123 ha, a rezultat urmă-toarea zonare :
2 zone cu protectie strictă – 418 ha (2%), din care :
• Zona Vulpasu – 128 ha,
• Zona Jigara – 290 ha ;
8 zone de protectie integra-lă – 5.741 ha (24%), din care cele mai importante 2 zone : • Zona Egreta – 4.321 ha,
• Zona Fundu Mare–1.173ha;
8 zone de management du-rabil – 9.028 ha (37%), (zona tampon-pe cele7ostroave mari)
4 zone de dezvoltare durabilă activitătilor umane – 8.936 ha (37%), din care :
• Zona dig-mal a Câmpiei Brăilei – 1.892 ha,
• Zona dig-mal a Insulei Mari a Brăilei – 828 ha,
• Zona dig-mal Dobrogeană – 82 ha,
• Dunărea si cele 7 brate ale fluviului – 6.134 ha.

CONCURS PESCUIT 2016
Acceseaza regulament concursVrei sa participi la o aventura de neuitat? Va invitam intr-o excursie de neuitat pe mirifica si misterioasa Dunare.

pentru rezervari

www.marina-braila.ro

Tel. 0741 105 105
office@marina-braila.ro

Asteptam doar un semn de la tine pentru a te conduce intr-o fermecatoare calatorie pe batrana Dunare

pentru rezervari

www.marina-braila.ro

Tel. 0741 105 105
office@marina-braila.ro

Nume

Email

Subiect

MesajCONCURS PESCUIT SPORTIV
CUPA NEMO 2015, EDITIA A 1-A
ORGANIZATOR S.C. Motor International S.R.L.
În data de 1 August 2015 S.C. Motor International S.R.L. organizează concurs de pescuit sportiv. Locul de plecare: baza nautică Marina Braila, Str. Malul Dunării nr. 5, Brăila (Restaurant Nemo)  

Program ora 8,00 – plecare spre locul de desfășurare  - zona Hogioaia
ora 14.00 – întoarcerea participanților la baza Nautică, festivitatea de premiere si masa festiva
 

REGULAMENTUL CONCURSULUI
 1. Se pescuieşte cu două undiţe (vargă, lansetă cu pluta, rubesiană) cu maxim două cârlige fiecare. Pe mal concurentul poate avea un număr nelimitat de undiţe de rezervă.
 2. Concursul se desfăşoară într-o singură manşă, de sase ore, fără schimbarea standurilor iniţ
 3. Fiecare concurent îşi trage la sorţi numărul standului, în funcţie de ordinea înscrierii.
 4. La intrarea în standuri concurenţii au la dispoziţie o oră pentru pregătirea ustensilelor şi a nadei, timp în care se interzice pescuitul sau nă
 5. Momeala: nadă vie, făinuri, pelete, boabe (cereale) ,năluci artificiale.
 6. Nădirea grea se face timp de 5 minute, înainte de startul manşei de concurs.
 7. Se punctează toate speciile, fără limită de dimensiune.
 8. Scoaterea pestelui se face în limita sectorului fiecărui concurent, fără a deranja vecinii de stand.
 9. La semnalul de încetare a concursului, concurenţii îşi scot din apă ustensilele de pescuit şi aşteaptă comisia de arbitraj, pentru evaluarea rezultatelor.
 10. Nada rămasă nu se arunca în apă la sfârşitul manş
 11. Este interzisă intrarea în apă.
 12. Se recomandă a nu se consuma băuturi alcoolice în timpul concursului.
 13. Fiecare peşte prins este echivalentul unui punct, iar fiecare kilogram este echivalentul a 20 de puncte.
 14. Clasamentul final se stabileşte astefel: se adună numărul total de peşti = numărul de puncte la care se adaugă numărul de kilograme rezultaţi în urma cântăririi fiecare kilogram =20 de puncte.
 15. Nerespectarea regulamentului atrage după sine avertisment din partea arbitrilor, mergând – în funcţie de gravitate – până la eliminarea concurentului din concurs, făra a se returna taxa de participare.
Alte dispozitii:

Concurs de pescuit sportiv ,,NEMO,, Ediția II-a

Regulament concurs

Comunicat de presă

s.c. MOTOR INTERNATIONAL SERVICE s.r.l. organizează sâmbătă, 27 august  2016, începând cu ora 7:00, concursul de pescuit sportiv „NEMO” Editia II-a.

Taxa de participare 50 lei/particiant.

Se pescuiește individual. Se punctează orice captură legală.

După cântărire peștii vor fi eliberați.

Înscrierile se fac în data de 27 august  2016, între orele 7:00-8:00.

Regulamentul competiţiei se găseşte și pe http://nemo-restaurant.ro.

Primele trei locuri se premiaza cu materiale pentru pescuit.

Programul concursului:

7:00-8:00 – înscriere participanți și achitare taxa.

8:00-9:00 – transport participanți.

9:00-13:00 – Fir-Întins.

13:00-14:00 – cântărire captură, stabilire podium etc.

14:00-… – regrupare Restaurant Nemo, premiere, masa pescărească.

Vă aşteptăm cu drag!

Cătălin HAGIU

====================================================

REGULAMENTUL GENERAL al CONCURSULUI

de pescuit sportiv „NEMO”

 1. Fiecare pescar va pescui cu maxim 3 undiţe (sau lansete).

 2. Concurenţii sunt obligaţi să aibă grijă să nu rănească sau să omoare peştii.

 3. Concurentii sunt obligati sa trateze competiţia cu sportivitate şi fără excese ce pot deranja restul participanţilor la concurs.

 4. Pe timpul concursului, concurenţii nu au voie să primească ajutor de la nici o persoana, din afara standului, la scoaterea capturii.

 5. Cântarirea se face şi se înscrie în grame, într-un tabel pe care-l vor semna concurentul, un arbitru şi vecinul martor. Nici o reclamaţie ulterioară nu va fi luata în consideratie.

 6. În cazul în care, la cântarul oficial, concurentul se prezinta cu exemplare moarte sau grav rănite, acestea nu se vor puncta.

 7. După cântarire peştele va fi eliberat cu grijă, în prezenta arbitrului şi a martorului.

 8. Clasamentul final se stabileşte după cantitatea totală de peşte prinsă pe toată durata concursului. În caz de egalitate, pentru orice premiu, câştigătorul va fi desemnat după cea mai mare captură.

 9. Dacă intervin probleme care au fost omise in regulament, acestea vor fi soluţionate la faţa locului de organizatori. Avertismentele pentru diferitele tipuri de abateri pot fi cumulate; la 5 avertizari diferite, concurentul va fi descalificat.

 10.  Orice încercare de fraudă atrage după sine descalificarea echipei din care cei vinovaţi fac parte.

 11.  În caz de vreme nefavorabilă, ce poate pune în pericol viaţa concurentilor (furtuna, descarcari electrice, vânt foarte puternic), organizatorii pot întrerupe parţial sau total desfăşurarea concursului. O decizie privind eventuala reprogramare a concursului, eventual stabilirea câştigatorilor în baza rezultatelor obţinute, până la întreruperea concursului, va fi luată pe loc de organizatori.

Orice partidă de pescuit implică riscuri inerente de accidente, pe care participanţii la concurs şi le asuma. În consecinţă, organizatorii nu pot fi traşi la răspundere în cazul producerii unor accidente nedorite.

Trasee Marina Braila

Turul Insulei Harapu - 200 lei

40 minute , turul insulei  

10 minute mars  

30 minute plimbare

plecare Marina Braila, deplasare in amonte pana in dreptul Insulei Harapu, ocolire insula harapu cu posibilitate de stationare pentru agrementla mal natural in zona

Turul Insulei Fundu Mare - 400 lei

90minute , turul insulei  

20 minute mars  

70 minute plimbare

plecare Marina Braila pe Dunarea navigabila pâna în dreptul km 176 (zona propice pescuitului de somn pentru pescarii sportivi), ocolire insula Fundu Mare zona cu o bogata fauna si vegetatie specifica Deltei Dunarii, intrare pe bratul Cravia si intoarcere pâna în punctul de plecare. Se pot organiza excursii in Insula Fundu Mare cu padurar ( Ranger ) pentru Foto Safari si bird watching

Turul Insulei Calia - 800 lei

180minute , turul insulei  

40 minute mars  

140 minute plimbare

plecare Marina Braila pe Dunarea navigabila si ocolire insula Calia, insula Fundu Mare si reîntoarcere pe traseul ales pe Dunarea navigabila si bratul Cravia. Optional se poate acosta la mal , se pot admira fauna si flora si se pot tine sedinte de FOTO SAFARI , se pot pescui speciile locale de pesti în care zona abunda (somn, crap, rosioara, platica, caras, etc)

MERRY FISHER 855

Conceput pentru confort, Merry Fisher 855 combina solutii de design interior inovatoare nemaintalnite la o ambarcatiune cu lungimea de 8 metri, ca de exemplu cele doua cabine independente. Folosind pentru croaziere motoare outboard economice si beneficiind de mari suprafete vitrate, noua Merry Fisher 855 este o ambarcatiune deosebit de inovatoare si foarte atractiva.

FORWARD 520

Croaziera cu forwar fara skipper. necesita permis de conducator de ambarcatiune, se poate inchiria fara skipper, cu carburant inclus

Galerie poze